Công văn số 422/KH-PGDĐT về việc tổ chức giải Cầu lông - Bóng bàn công nhân viên chức lao động ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên năm 2017

Kế hoạch tổ chức và Điều lệ giải Cầu lông - Bóng bàn công nhân viên chức lao động Ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2017

1. Mục đích:

- Đẩy mạnh phong trào rèn luyện TDTT, nhằm tăng cường sức khoẻ cho các nhà giáo và người lao động (viết tắt là NGNLĐ) thúc đẩy phong trào văn hóa thể thao góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa.

- Cổ vũ động viên NGNLĐ thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017-2018; lập thành tích chào mừng 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017). 

Tệp đính kèm

Nguồn tin: Phòng GD&ĐT Ý Yên