Địa chỉ thuê vps giá rẻsửa macbook tại hà nộiUy Tín chuyên nghiệp

03:19 +07 Thứ hai, 18/02/2019

Menu chính

Tin tức gần đây

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 9
  • Hôm nay: 167
  • Tháng hiện tại: 10012
  • Tổng lượt truy cập: 1341499

Đăng nhập


In ra
Lưu bài viết này
Share this on FaceBook

Công văn phòng, tránh tai nan do đuối nước

Đăng lúc: Thứ sáu - 31/05/2013 15:57
Công văn phòng, tránh tai nan do đuối nước

Công văn phòng, tránh tai nan do đuối nước

Công văn phòng, tránh tai nan do đuối nước cho trẻ em, học sinh
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 3341/BGDĐT-CTHSSV
V/v tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn do đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên
Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2013
 
Kính gửi: - Các sở giáo dục và đào tạo;
- Các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
 
Thời gian vừa qua, tình trạng học sinh bị đuối nước liên tiếp xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; ngày 18/4/2013 tại tỉnh Ninh Thuận có 06 học sinh lớp 7 đuối nước, ngày 15/5/2013 tại TP. Hà Nội có 02 học sinh lớp 1 đuối nước, ngày 14/5/2013, tại tỉnh Đắk Lắk có 04 học sinh lớp 6 đuối nước …
Để tăng cường công tác phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi chung là các cơ sở giáo dục) triển khai ngay một số biện pháp sau:
          1. Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong các nhà trường; chuẩn bị điều kiện để tổ chức các lớp dạy bơi chính khóa và ngoại khóa; huy động các tổ chức chính trị, đoàn thể của nhà trường cùng tham gia, quyết tâm hạn chế tình trạng trẻ em, học sinh, sinh viên bị đuối nước, đặc biệt trong các kỳ nghỉ hè.
          2. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về biện pháp phòng, tránh đuối nước trên các phương tiện thông tin của nhà trường và địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện cho trẻ em, học sinh, sinh viên chủ động tham gia các lớp học bơi trong dịp hè. Đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực tắm, bơi. Hướng dẫn trẻ em, học sinh nâng cao ý thức và hành vi vệ sinh trong và sau khi tắm, bơi để phòng, chống các bệnh thường gặp. Khi trẻ em, học sinh tham gia các hoạt động tắm, bơi cần có sự giám sát của người lớn.
          3. Khuyến cáo học sinh, sinh viên không nên tắm, bơi ở những nơi có nguồn nước không đảm bảo vệ sinh; sông, suối, thác ghềnh hiểm trở và những nơi nguy hiểm khác.
          4. Có kế hoạch chỉ đạo các trường học làm việc với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh về việc cùng phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở học sinh, sinh viên có ý thức phòng, tránh đuối nước.
          5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về công tác phòng, tránh đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên.
          6. Giao các đơn vị chức năng về công tác học sinh, sinh viên, y tế trường học, giáo dục thể chất tại các cơ sở giáo dục và đào tạo và nhà trường tổ chức dạy bơi cho học sinh trong những nơi có điều kiện triển khai, chủ động tham mưu, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động phòng, tránh tai nạn đuối nước hàng năm và giai đoạn 2013-2015.
Nhận được văn bản này, đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp chỉ đạo khẩn trương việc triển khai thực hiện kịp thời công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước và gửi báo cáo đợt 1 kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 23 tháng 8 năm 2013, theo địa chỉ: Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Điện thoại/Fax: 04 38680367. Email: lvtuan@moet.edu.vn.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; (để b/c)
- Văn phòng Chính phủ (để b/c)
- Bộ trưởng; (để b/c)
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Y tế (Cục QLMTYT, YTDP); (để p/h)
- Bộ LĐ-TB&XH (Cục BVCSTE); (để p/h)
- Bộ VH, TT&DL (Tổng cục TDTT); (để p/h)
- Hội đồng Đội TƯ; (để p/h)
- Hội HSSVVN; (để p/h)
- Các Vụ: GDĐH, GDCN, GDTrH, GDTH, GDMN (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ CTHSSV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

(đã kí)


Trần Quang Quý

Số lần xem: 982

Từ khóa:

công văn, trẻ em

Đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc