Thursday, 18/07/2019 - 03:22|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên

Bạn cần đăng nhập để xem bài viết này

Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
06/05/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện công văn số 378/KH-SGDĐT ngày 10/4/2019 của Sở GD&ĐT về việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT; công văn số 1388/SGDĐT-CTTT ngày 27/9/2018 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2018-2019; căn cứ kế hoạch năm học 2018- 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), cụ thể như sau:

Ngày ban hành:
24/04/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số: 1896/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp Mầm non, Tiểu học, THCS năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
17/04/2019
Ngày hiệu lực:
17/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực