Thursday, 27/06/2019 - 05:09|
Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ý Yên
Văn bản liên quan

Hướng dẫn quy trình tự đánh giá và đánh giá ngoài của KĐCLGD và chuẩn quốc gia từ năm 2019

Ngày ban hành:
15/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn quy trình tự dánh giá và đánh giá ngoài của KĐCLGD và chuẩn quốc gia, cùng các phụ lục

Ngày ban hành:
15/02/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực